ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬา

การจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๔

“องค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธ (Buddhist Learning Organization)”

– วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ – 

ประมวลผลการจัดการความรู้

Shelf Wood

Shelf Wood

Shelf Wood

Shelf Wood

Virtual Exhibition

แพลตฟอร์มนิทรรศการเสมือนจริงแบบ 2D & 3D กิจกรรมแสดงการจัดการความรู้ ผ่านเว็บไซต์ สามารถแสดงผลได้ทั้งพีซี และโมบายทุกรูปแบบ

Popular Vote | ขวัญใจประชาคม

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ทั้งระดับส่วนงาน และระดับบุคคล เชิญชวนผู้ที่เข้าชมโปสเตอร์ผลงาน KM ได้ร่วมกด Vote ผลงานที่ชื่นชอบได้ทางออนไลน์ ผลงานที่รับการโหวตมากที่สุด จะได้รับ “โล่รางวัลขวัญใจประชาคม” 

เปิดให้ Vote ในวันที่ 12 กันยายน 2564
เวลา 08.00 – 24.00 น.

ประมวลภาพผลงาน KM 2564

เปิดให้ Vote ในวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 24.00 น.