มหาจุฬาฯ พัฒนาศักยภาพการสอนอาจารย์ตอบสนองความต้องการของสังคม

      เมื่อวันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์” ณ ชั้น ๔ ห้องประชุมสันติศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนให้อาจารย์ ไม่เพียงแต่สอนในห้องเรียน แต่ให้สอนและนำนิสิตออกปฏิบัติงานนำความรู้ไปใช้เป็... อ่านต่อ >>


    Total: 1 subjects, Page: 1/1, « | 1 | »

ระบบและกลไกการจัดการความรู้

Counter: