บทความ ด้วยภาระงานและการใฝ่รู้จึงทำให้ได้เรียนรู้

 •       จากภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ซึ่งเริ่ม panerai replica watches ประเมินคุณภาพการศึกษาของห้องเรียนฯ เป็นครั้งแรก  จึงทำให้มองเห็นภาพรวมที่องค์กรจะต้องดำเนินการและปฏิบัติการ  ส่วนหนึ่งที่เป็นข้อบังคับจากองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาที่โยงไปสู่งานวิจัย  คือ  ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการ

      เมื่อมีความจำเป็นต้องสร้างผลงานวิจัย  จึงมีคำถามว่าจะเริ่มอย่างไร ....
 • » อ่านต่อ

เทคนิคการวิจัย

 •                มีนักวิจัยมือใหม่จำนวนมากที่มีความเข้าใจสับสน ระหว่างปัญหาการวิจัย กับหัวข้อการวิจัย ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่อง    บางท่านบอกว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ก็เขียนรวมจนมองไม่ออกว่า อะไรเป็นปัญหา อะไรเป็นหัวข้อและอะไรคือวัตถุประสงค์  บางท่านอาจมองว่า  มันเป็นคนละเรื่อง  ก็แยกประเด็นออกคนละส่วน  บางท่านแยกกันห่างระหว่างปัญหาการวิจัยกับหัวข้อการวิจัยและวัตถุประสงค์ จนหาความสัมพันธ์กันไม่ได้ เป็นหนังคนละเรื่องในม้วนเดียวกัน  เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไร จึงจะทำให้เป็นเรื่องเดียวกัน แต่เขียนไว้ต่างกัน  มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน  มิใช่อ่านแล้วได้หลายเรื่อง ....

 • » อ่านต่อ

เทคนิคการเขียนบทความและงานวิจัย

 •       เทคนิคการเขียนบทความ ผู้เขียนขอนำหลักการ T S S C L C C R มาเป็นกรอบในการอธิบายผ่านประสบการณ์ของตนเองทีละข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

      T=Title หมายถึง ชื่อเรื่อง 
  การตั้งชื่อเรื่องนับว่ามีความสำคัญต่อบทความเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในบล็อกบางบล็อก เช่น บล็อกของโอเคเนชั่น ทันทีที่เราโพสต์ข้อความขึ้น ชื่อบทความที่เราเขียนจะถูกนำไปแสดงในบัญชี “update” เพื่อให้สมาชิกในบล็อกที่กำลังออนไลน์อยู่ได้รับทราบว่า มีบทความใหม่ถูกโพสต์ขึ้น บทความจะมีผู้เปิดอ่านหรือไม่ ก็ย่อมขึ้นอยู่กับชื่อเรื่องที่ตั้งว่า ดึงดูดความสนใจผู้พบเห็นมากน้อยเพียงใด ....
 • » อ่านต่อ

Total: 4 subjects, Page: 1/2, « | 1 2 | »
Counter: