แผนบูรณาการการเรียนการสอน

  • แผนการเรียนการสอน ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ การปลูกฝัง แผนการศึกษาอิสระ แผนการสอนวิชาสัมมนาสังคมศึกษา แผนวิจัยทางสังคม แผนการสอนการปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนสารสนเทศ

  • » อ่านต่อ

Total: 1 subjects, Page: 1/1, « | 1 | »
Counter: