มหาจุฬาฯ พัฒนาศักยภาพการสอนอาจารย์ตอบสนองความต้องการของสังคม

  เมื่อวันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์” ณ ชั้น ๔ ห้องประชุมสันติศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนให้อาจารย์ ไม่เพีย... อ่านต่อ >>


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ระบบและกลไกการจัดการความรู้

Counter: